دولت بهار (سايت قديم) : كاهش سهميه‌هاي كنكور به ۳ سهميه
سه شنبه، 24 تیر 1399 - 05:28 کد خبر:489711
دولت بهار: دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي گفت:لايحه ساماندهي سهميه‌هاي ورود به مقاطع مختلف آموزش عالي از سوي وزارت علوم و بهداشت به هيأت دولت رفت، در اين لايحه سهميه‌هاي كنكور از ۱۹ به ۳ مورد كاهش يافت.

به گزارش دولت بهار به نقل از مركز خبر شوراي عالي انقلاب فرهنگي، دكتر حسينعلي شهرياري رئيس كميسيون بهداشت و درمان آموزش پزشكي و عليرضا منادي رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي با حضور در دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي طي جلساتي جداگانه با سعيد رضا عاملي دبير اين شورا ديدار و گفتگو كردند.

سعيدرضا عاملي دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي، در ديدار با رئيس كميسيون بهداشت مجلس گفت: فرمايشات مقام معظم رهبري «Ù…دظله‌العالي» در ارتباط تصويري با نمايندگان مجلس نقشه راهي در مسير مجلس يازدهم قرار دادند Ùˆ تعامل شوراي عالي انقلاب فرهنگي با مجلس نيز بايد با توجه به فرازهاي فرمايشات ايشان باشد.

وي با تأكيد بر يك صدا بودن Ùˆ نياز به همدلي در كشور خاطرنشان كرد: بحث‌هاي حاشيه‌اي Ùˆ تضادهاي كور، خستگي اجتماعي به وجود مي‌آورد Ùˆ در فضاي داخلي Ùˆ بين‌المللي اثر تخريب كننده دارد.

عاملي با تأكيد بر اينكه وجود مقام معظم رهبري، هميشه ظرفيت‌ساز براي كشور Ùˆ تأمين كننده حركت رو به جلو براي استقرار جامعه اسلامي بوده است، افزود: اگر با ديد تاريخي نگاه كنيم در واقع ما وارث تلاش‌ها Ùˆ مرارت‌هاي انبياء الهي Ùˆ ائمه معصومين «Ø¹Ù„يهم‌السلام» هستيم كه در واقع چقدر تلاش شده تا گوهر قرآن Ùˆ اسلام به عنوان يك دين جامع Ùˆ كامل به دستمان برسد.

دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي با بيان اينكه مسير همكاري Ùˆ هماهنگي شوراي عالي انقلاب فرهنگي Ùˆ مجلس روشن است، خاطرنشان كرد: حوزه‌هاي كاري مشترك بين شوراي عالي انقلاب فرهنگي Ùˆ مجلس گسترده است.

عاملي تصريح كرد: در امور كلان مرتبط با فرهنگ Ùˆ علم Ùˆ فناوري مرتبط با قواي سه‌گانه Ùˆ همچنين سياست‌هاي كلان مرتبط با جامعه، شوراي عالي انقلاب فرهنگي سياستگذاري مي‌كند كه مصوبات شوراي عالي حكم قانون را داشته Ùˆ لازم‌الاجراست اما موارد مربوط به مقررات Ùˆ قوانين مردم نيازمند به قانون مجلس شوراي اسلامي هستيم.

استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران با اشاره به تأكيد مقام معظم رهبري مبني بر اينكه كار شوراي عالي انقلاب فرهنگي در موضوع جمعيت ارزشمند است ولي به قانون نياز دارد، افزود: ايشان در ارتباط تصويري با نمايندگان مجلس نيز در اين خصوص تأكيد و گله داشتند اما متأسفانه قانون جمعيت و تعالي خانواده تقريباً ۹ سال است كه در مجلس مطرح شده و به نتيجه نرسيده است.

وي بر ضرورت ايجاد يك سازوكار بين شوراي عالي انقلاب فرهنگي Ùˆ مجلس شوراي اسلامي تأكيد كرد Ùˆ افزود: اصل اين سازوكار با عضويت رؤساي كميسيون آموزش، بهداشت Ùˆ فرهنگي مجلس در شوراي عالي انقلاب فرهنگي Ùˆ شوراها Ùˆ كميسيون‌هاي تخصصي شورا تعريف شده است اما از آن طرف مجلس؛ سازوكاري براي حضور نمايندگان شوراي عالي انقلاب فرهنگي در كميسيون‌هاي مجلس شوراي اسلامي ندارد.

دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي پيشنهاد داد: كميته‌هاي تلفيق بين دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي Ùˆ كميسيون‌هاي مجلس به منظور هماهنگي، همكاري Ùˆ يك صدايي در اجراي مصوبات شوراي عالي Ùˆ در امتداد آن تدبير قوانين جديد تشكيل شود.

عاملي Û´ مسئله سهميه‌هاي كنكور، كنكور، جمعيت Ùˆ خانواده Ùˆ اقتصاد دانش‌بنيان را از مسائل اصلي مشترك بين شوراي عالي انقلاب فرهنگي Ùˆ مجلس شوراي اسلامي در سال جاري عنوان كرد.

وي با اشاره به موضوع سهميه‌هاي كنكور خاطر نشان كرد: لايحه ساماندهي سهميه‌هاي ورود به مقاطع مختلف آموزش عالي Ùˆ اصلاح قوانين سهميه با عنوان «Ù„ايحه توزيع عادلانه فرصت‌ها Ùˆ امكانات تحصيلي در آموزش عالي» از سوي وزارت علوم Ùˆ بهداشت به هيأت دولت رفت كه در اين لايحه سهميه‌هاي كنكور از Û±Û¹ مورد به Û³ مورد كاهش يافته است.

وي ادامه داد: دولت اين لايحه را به شوراي عالي انقلاب فرهنگي ارجاع داده است كه طبيعتاً دبيرخانه نقش هماهنگ كننده بين شوراي عالي انقلاب فرهنگي و مجلس شوراي اسلامي را ايفاء خواهد كرد.

دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي با بيان اينكه تجربه‌هاي مختلفي براي كنكور در دنيا وجود دارد، افزود: كنكور به عنوان آزموني كه در Û´ ساعت سرنوشت دانش‌آموز همراه با اضطراب، نگراني Ùˆ فشار عصبي تعيين مي‌شود، روش دقيقي نيست. برگزاري اين نحوه امتحان عمومي در اكثر كشورهاي جهان متداول نيست.

وي تصريح كرد: به عنوان اولين اقدام در ساماندهي نظام سنجش Ùˆ پذيرش دانشگاه‌ها، كنكور كارشناسي ارشد Ùˆ دكتري بايد حذف شود Ùˆ اختيار آزمون Ùˆ پذيرش دانشجو در اين مقاطع به دانشگاه‌ها داده شود.

عاملي با اشاره به موضوع جمعيت و خانواده گفت: در اولويت الف، ب، ج و راهبرد كلان سند نقشه جامع علمي كشور بحث بهداشت و درمان تأكيد شده است.

دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي همچنين به فرهنگ Ùˆ ارزش‌هاي اسلامي تأكيد كرد Ùˆ افزود: در تدوين اسناد اصول Ùˆ ارزش‌ها لحاظ مي‌شود اما در محتواي سند اين اصول Ùˆ ارزش‌ها تبديل به برنامه اقدام نشده است.

استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران با بيان اينكه توحيد بايد به مقوله‌هاي عملي تبديل شود، اظهار داشت: رفع آزار مردم، گره گشايي از مسير زندگي مردم، رفع استيلاي كار اداري در مسير زندگي روزمره مردم، شفافيت امور اقتصادي Ùˆ… از مصاديق كار توحيدي است.

وي تصريح كرد: ارزش‌هاي اسلامي Ùˆ فرهنگ، موضوعاتي جدا Ùˆ به صورت بخشي نيست كه از اقتصاد Ùˆ سياست شوند به عنوان مثال بهداشت Ùˆ درمان از فرهنگ Ùˆ ارزش‌هاي اسلامي تأثير مي‌گيرد.

دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي با اشاره به اينكه طب سنتي در سند نقشه جامع علمي كشور طرح شده است، گفت: رشته‌هاي تركيبي بين پزشكي مدرن Ùˆ سنتي ظرفيتي خاص Ùˆ از جمله موضوعات مشترك براي همكاري بين شوراي عالي انقلاب فرهنگي Ùˆ كميسيون بهداشت مجلس است.

عاملي با اشاره به اينكه شوراي عالي انقلاب فرهنگي تدبير امام «Ø±Ù‡» Ùˆ مقام معظم رهبري «Ù…دظله‌العالي» است، تأكيد كرد: شوراي عالي انقلاب فرهنگي Ùˆ مجلس شوراي اسلامي يك بدنه به هم پيوسته هستند.

دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي با بيان اينكه بيشترين برگزاري جلسات اين شورا در سال، در دوران رياست مقام معظم رهبري «Ù…دظله‌العالي» به عنوان رئيس جمهور Ùˆ رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي انجام شده است، گفت: در واقع ايشان علم Ùˆ فناوري Ùˆ فرهنگ را مهم‌ترين پشتوانه پيشرفت Ùˆ تعالي جامعه ايراني مي‌دانند.